• QUẢNG CÁO
  • 30. TRUYỆN AUDIO
" Ðêm Giữa Ban Ngày ""Vũ Thư Hiền""    (lmvn.com - )"
 Bạn Tù Sơn La    (lmvn.com - Phan Lạc Phúc )
 Ðoạn Tình Thời Chinh Chiến    (lmvn.com - Phạm Ðào Nguyên )
 Quê Hương Và Nỗi Nhớ    (lmvn.com - Thúy Nga )
 Tình Ma    (lmvn.com - unknown )
 Hòn Vọng Phu    (lmvn.com - unknown )
 Cữa Thần Phù    (lmvn.com - Trần Khánh Liêm )
 Báo Oán Ân Tình   kinh dị (lmvn.com - Lê Hoàng Nguyên )
 Ngôi Ðình Sau Cơn Bão ( Ông Kì Lân )    (lmvn.com - unknown Artist )
 Hành Trình về Phương Ðông    (lmvn.com - dịch Nguyên Phong )
 Có Một Ngày Biển Tím    (lmvn.com - Hoàng Thu Dung )
 Biển Lụa    (lmvn.com - Hoàng Thị Bích Ti )
 Cõi Người    (lmvn.com - Võ Thị Xuân Hà )
 Dòng Sông Buồn    (lmvn.com - Tô Vĩnh Hà )
 Ngục Tù Êm Ái    (lmvn.com - Tràm Cà Mau )
 Như Ðám Lục bình    (lmvn.com - Linh Giang )
 Những Ðứa Con Tìm Mẹ    (lmvn.com - Tê Vấn )
 Việt Nam Ơi... VN    (lmvn.com - Sơn Nghị )
 Trại Ðầm Ðùn    (lmvn.com - Trần Văn Thái )
 Am Mây Ngủ    (lmvn.com - Truyện Phật Giáo )
 Bụi Ðời   Kịch Sống Túy Hồng (lmvn.com - Thanh Ngân )
 Tôi Cũng Muốn Có Một Ngưòi Vợ    (lmvn.com - Kathy Trần )
 Phụ Tình Bạc Ngãi    (lmvn.com - Nguyễn Ðức Lập )
 Tát Biển Ðông    (lmvn.com - Ðặng Mai Lan )
 Tình Nghĩa Vợ Chồng    (lmvn.com - Nguyên Nhung )
 Thu Muộn    (lmvn.com - Song Thao )
 Theo Giòng Thời Gian    (lmvn.com - Nguyễn Thượng Chánh )
 Số Phận Ðẩy Ðưa    (lmvn.com - Hoàng Tính )
 Quán Rượu Mùa Lá Rơi    (lmvn.com - Bích Khoa )
 Yêu    (lmvn.com - (Nguyễn Thị Thanh Bình) )
 Mặn Bờ Môi    (lmvn.com - Song Thao )
 Một Mẻ Cốm Vòng   unknown (lmvn.com - Hương Ðồng Gió Nội )
 Ngày Trỡ Lại Quê Hương    (lmvn.com - Khuyết Danh )
 Mẹ Ơi Ðừng Khóc    (lmvn.com - Việt Phương )
 Bà Năm Tơ Hồng    (lmvn.com - Hồ Trường An )
 Bạn Tù Sơn La    (lmvn.com - Phan Lạc Phúc )
 Ba Ơi Ba Ơi...    (lmvn.com - Phạm Thành Châu )
 Bất Hạnh    (lmvn.com - Thủy Lâm Sinh )
 Chữ Tình    (lmvn.com - Kathy Trần )
 Chuyện Gối Ðầu    (lmvn.com - Hùynh Văn Phú )
12345678