• QUẢNG CÁO
  • 14. TẬP TRUYỆN NGẮN
Tuyển tập truyện ngắn Vũ Hồng (11 tập)   (lmvn.com - Vũ Hồng )
Hương Rừng Cà Mau (17 tập)   (lmvn.com - Sơn Nam )
Sơn Nam truyện ngắn (26 tập)   (lmvn.com - Sơn Nam )
Truyện ngắn Pautovsky (9 tập)   (lmvn.com - Paustovsky )
TẠP VĂN (35 tập)   (lmvn.com - Ngô Tất Tố )
DAO CẦU THUYỀN TÁN (5 tập)   (lmvn.com - Ngô Tất Tố )
VIỆC LÀNG (17 tập)   (lmvn.com - Ngô Tất Tố )
Thiên Nhãn (9 tập)   (lmvn.com - Nguyễn Trường )
NHỮNG TỘI ÁC TRỨ DANH (6 tập)   (lmvn.com - Alexandre Dumas )
Ðường Vào Nội Tâm (45 tập)   (lmvn.com - Thích nữ Trí Hải )
101 câu chuyện thiền (102 tập)   (lmvn.com - Muju )
TRƯỜNG CA (9 tập)   (lmvn.com - Xuân Diệu )
Truyện Ngắn Franz Kafka (14 tập)   (lmvn.com - Franz Kafka )
E ị! (9 tập)   (lmvn.com - Võ Phiến )
Bọn trộm độc ác (4 tập)   (lmvn.com - Enrico Morovich )
Con mèo và đôi giày (7 tập)   (lmvn.com - Enrico Morovich )
Sâm Cầm (27 tập)   (lmvn.com - Lê Minh Hà và Phạm Hải Anh )
Thiên Đàng Treo Đứt Dây (11 tập)   (lmvn.com - Xuân Vũ )
LỐI THOÁT (9 tập)   (lmvn.com - Lê Thao Chuyên )
Chuyện đôi ta (15 tập)   (lmvn.com - Nhã Ca )
Mùa hoa điệp vàng (30 tập)   (lmvn.com - Nguyễn Quốc Văn )
Tro bụi (21 tập)   (lmvn.com - Nguyễn Quốc Văn )
Tuyển tập truyện ngắn Trần Thanh Giao (15tập)   (lmvn.com - Trần Thanh Giao )
Huyền Thoại Biển (32 tập)   (lmvn.com - Trúc Chi )
Chim phóng sinh (14 tập)   (lmvn.com - Nguyễn Hồ )
Đàn Chim Việt (16 tập)   (lmvn.com - Việt Dương Nhân )
Hồi ức làng Che (15 tập)   (lmvn.com - Nguyễn Đức Thọ )
Gió Xoay Chiều (15 tập)   (lmvn.com - Việt Dương Nhân )
Mối tình đầu (5 tập)   (lmvn.com - Đặng Hồng Quang )
Những truyện ngắn của Alberto Moravia (3tập)   (lmvn.com - Alberto Moravia )
Cái kén đỏ (4 tập)   (lmvn.com - Abe Kobo )
Sự tích cứu vật phóng sinh (11 tập)   (lmvn.com - Pháp sư Tịnh Không )
Sự tích cứu vật phóng sinh ( Tập 2 ) (19 tập)   (lmvn.com - Pháp sư Tịnh Không )
Tập truyện ngắn : Nguyễn Huy Thiệp (15 tập)   (lmvn.com - Nguyễn Huy Thiệp )
Người Vợ Lẽ (25 tập)   (lmvn.com - Nguyễn Quang Thân )
Tưởng Như Đã Mất (10 tập)   (lmvn.com - Võ Phú )
Truyện Ngắn 100 Chữ (11 tập)   (lmvn.com - nhiều tác giả )
Hải đảo xa xôi (20 tập)   (lmvn.com - Hải Hồ )
Tập Truyện ngắn của Đức Trí Quế Anh (9tập)   (lmvn.com - Đức Trí Quế Anh )
Ý Cao Tình Đẹp (5 tập)   (lmvn.com - Nguyễn Hiến Lê )
123