• QUẢNG CÁO
  • 13. CỔ VĂN VIỆT
Truyện Kiều (4 tập)   (lmvn.com - Nguyễn Du )
Lục Vân Tiên (10 tập)   (lmvn.com - Nguyễn Đình Chiểu )
Văn Tế Nghĩa Sĩ Cần Giuộc    (lmvn.com - Nguyễn Đình Chiểu )
Hoàng Lê nhất thống chí (17 tập)   (lmvn.com - Ngô gia văn phái )
Cung oán ngâm khúc (4 tập)   (lmvn.com - Ôn-như Hầu Nguyễn gia Thiều )
Dương Từ Hà Mậu (7 tập)   (lmvn.com - Nguyễn Đình Chiểu )
Hoa (lmvn.com - Nguyễn Huy Tự )
Ngư Tiều Y thuật Vấn Đáp (12 tập)   (lmvn.com - Nguyễn Đình Chiểu )
Hạnh thục Ca (11 tập)   (lmvn.com - Nguyễn nhược Thị )
Nhị Độ Mai (14 tập)   (lmvn.com - Vô Danh )
Bình Ngô Đại Cáo (3 tập)   (lmvn.com - Nguyễn Trãi )
Bạch Đằng giang phú (4 tập)   (lmvn.com - Trương Hán Siêu )
CƯ TRẦN LẠC ĐẠO PHÚ (11 tập)   (lmvn.com - Trần Nhân Tông )
TỤNG TÂY HỒ PHÚ    (lmvn.com - Nguyễn Huy Lượng )
Ngọc tỉnh liên phú    (lmvn.com - Mạc Đĩnh Chi )
Hịch đánh Trịnh    (lmvn.com - Nguyễn Hữu Chỉnh )
Hịch Tướng Sĩ (4 tập)   (lmvn.com - Trần Quốc Tuấn )
Chinh phụ ngâm khúc (15 tập)   (lmvn.com - Đặng Trần Côn )
Thượng Kinh Ký Sự (16 tập)   (lmvn.com - Hải Thượng Lãn Ông )
Văn Tế Thập Loại Chúng Sinh    (lmvn.com - Nguyễn Du )
Chí Linh Sơn Phú    (lmvn.com - Nguyễn Trãi )
Chinh Phụ Ngâm (17 tập)   (lmvn.com - Đặng Trần Côn )
Vật cổ truyền Việt Nam    (lmvn.com - Phan Quỳnh )
GIA HUẤN CA (18 tập)   (lmvn.com - Nguyễn Trãi )
Phát Hiện Thơ Cổ Thời Bắc Sơn ( 7000 (lmvn.com - Tiến Sĩ Nguyễn Thị Thanh )
Truyền kỳ mạn lục (21 tập)   (lmvn.com - NGUYỄN DỮ )
HUẾ và THƠ    (lmvn.com - Thiên Nhất Phương )
Điển hay tích lạ (127 tập)   (lmvn.com - Nguyễn Tử Quang )
Nguyễn Hãng (lmvn.com - Nguyễn văn Toại )