• QUẢNG CÁO
  • 7. TRUNG HOA
Triệu Phi Yến trong cung nhà Hán (20 tập)   (lmvn.com - Khuyết Danh )
Tây du ký (99 tập)   (lmvn.com - Ngô thừa Ân )
Dạ Đàm Tùy Lục(hậu Liêu Trai) (19 tập)   (lmvn.com - Hòa Bang Nghạch )
PHO TƯỢNG QUAN ÂM    (lmvn.com - Lâm Ngữ Đường )
Hán sở tranh hùng (49 tập)   (lmvn.com - Mộng Bình Sơn Dịch Thuật )
Phong Thần Diễn Nghĩa (100 tập)   (lmvn.com - Hứa Trọng Lâm )
Xuân thu oanh liệt (20 tập)   (lmvn.com - Tô Chẩn (dịch giả) )
Nhục bồ đoàn (20 tập)   (lmvn.com - Lý Ngư )
Tình sử Võ Tắc Thiên (26 tập)   (lmvn.com - Lâm Ngữ Đường )
Tế Điên Hoà Thượng (24 tập)   (lmvn.com - Khánh vân cư sĩ )
Thủy Hử (70 tập)   (lmvn.com - Thi Nại Am )
Càn Long Du Giang Nam (65 tập)   (lmvn.com - Thanh Phong (dịch giả) )
Phong kiếm xuân thu (60 tập)   (lmvn.com - Tô Chẩn (dịch giả) )
Tam Quốc Diễn Nghĩa (119 tập)   (lmvn.com - La Quán Trung )
Đông Châu Liệt Quốc (109 tập)   (lmvn.com - Phùng mộng Long )
Hậu Thủy Hử (50 tập)   (lmvn.com - Thi Nại Am )
Bao Công xử án (27 tập)   (lmvn.com - Nguyễn Văn Thủy )
Trung Hoa Kim Cổ Kỳ Nhân (13 tập)   (lmvn.com - Phan Hồng Trung )
Tình Sử Vương Chiêu Quân (30 tập)   (lmvn.com - La Lan )
Từ Tiểu Tam    (lmvn.com - Huỳnh Song Dị Thảo )
Sử Ký Tư Mã Thiên (49 tập)   (lmvn.com - Tư Mã Thiên )
Tôn tử binh pháp (18 tập)   (lmvn.com - Tôn Vũ )
Treo Cao Ðèn Lồng (11 tập)   (lmvn.com - Tô Đồng )
NHO LÂM NGOẠI SỬ (57 tập)   (lmvn.com - Ngô Kính Tử )
Kim Bình Mai (101 tập)   (lmvn.com - Tiếu Tiếu Sinh )
Người Con Dâu (2 tập)   (lmvn.com - Nguyễn Vạn Lý )
Z1. Ngày xuân thanh bình đọc Lương Châu Từ của Vương Hàn    (lmvn.com - Trương Thái Du )
Gót sen ba tấc (18 tập)   (lmvn.com - Phùng Ký Tài )
THUYẾT ĐƯỜNG (27 tập)   (lmvn.com - Vô Danh )
BÍ MẬT MỘ TẦN THỦY HOÀNG (15 tập)   (lmvn.com - Hồng Lĩnh Sơn )
Bí Mật Lăng Mộ Sở Bá Vương (26 tập)   (lmvn.com - Đào Trung Sơn )
BÍ MẬT MỘ KHỔNG MINH (8 tập)   (lmvn.com - Hồng Lĩnh Sơn )
THẤT CHƠN NHƠN QUẢ (30 tập)   (lmvn.com - Huỳnh-Vinh-Lượng )
Tiết Nhơn Quí Chinh Đông (43 tập)   (lmvn.com - Tô Chẩn (dịch giả) )
Sử Trung Quốc (56 tập)   (lmvn.com - Nguyễn Hiến Lê )
Hồng Lâu Mộng (120 tập)   (lmvn.com - Tào Tuyết Cần )
Tái Sanh Duyên (75 tập)   (lmvn.com - Mộng Bình Sơn )
Lã Bất Vi (20 tập)   (lmvn.com - Hàn Diệu Kì )
Tục Tái Sanh Duyên (41 tập)   (lmvn.com - Khuyết Danh )
Tiết Đinh San chinh Tây (45 tập)   (lmvn.com - Khuyết Danh )
12