• QUẢNG CÁO
  • 6. KIẾM HIỆP
Tuyết sơn phi hồ (14 tập)   (lmvn.com - Kim Dung )
Việt nữ Kiếm    (lmvn.com - Kim Dung )
Uyên ương đao (2 tập)   (lmvn.com - Kim Dung )
Bạch mã khiếu tây phong (4 tập)   (lmvn.com - Kim Dung )
Hiệp Khách Hành (82 tập)   (lmvn.com - Kim Dung )
Lưu Hương Tử Lệnh (47 tập)   (lmvn.com - Đông Phương Ngọc )
Thiên Long Bát Bộ (34 tập)   (lmvn.com - Kim Dung )
Thế kiếm cuối cùng    (lmvn.com - Võ Đức Thọ )
Tao Loạn (13 tập)   (lmvn.com - Hồ linh )
Tiểu Lý Phi Đao (26 tập)   (lmvn.com - Cổ Long )
Hậu Tiểu Lý Phi Đao (42 tập)   (lmvn.com - Cổ Long )
Phi Hồ Ngoại Truyện (84 tập)   (lmvn.com - Kim Dung )
Lục Mạch Thần Kiếm (127 tập)   (lmvn.com - Kim Dung )
Tiếu Ngạo Giang Hồ (127 tập)   (lmvn.com - Kim Dung )
Ỷ Thiên đồ long ký (76 tập)   (lmvn.com - Kim Dung )
Thần Điêu Đại Hiệp (105 tập)   (lmvn.com - Kim Dung )
Lưỡi gươm cứu quốc (15 tập)   (lmvn.com - Phi Long )
Tiêu Sơn Tráng Sĩ (49 tập)   (lmvn.com - Khái Hưng )
Lục Tiểu Phụng (30 tập)   (lmvn.com - Cổ Long )
Tiền Chiến Hậu Chiến (26 tập)   (lmvn.com - Cổ Long )
Viên nguyệt loan đao (32 tập)   (lmvn.com - Cổ Long )
Liên Thành Quyết (21 tập)   (lmvn.com - Kim Dung )
Tử chiến phiên ngung thành (14 tập)   (lmvn.com - Sơn Linh )
Huyết Yên Kiếp (33 tập)   (lmvn.com - Liễu Tàng Dương )
Long hổ phong vân (99 tập)   (lmvn.com - Cổ Long )
Phượng gáy Trời Nam (24 tập)   (lmvn.com - Cổ Long )
Yến Thập Tam (47 tập)   (lmvn.com - Cổ Long )
Lư Sơn Kỳ Nữ (53 tập)   (lmvn.com - Trần Thanh Vân )
Người đẹp thành phiên ngung (11 tập)   (lmvn.com - Sơn Linh )
Thanh gươm cô độc (17 tập)   (lmvn.com - Vũ Xương )
Xác chết loạn giang hồ (127 tập)   (lmvn.com - Ngọa Long Sinh )
Lưu Hương đạo soái (31 tập)   (lmvn.com - Cổ Long )
Anh Hùng Xạ Điêu (78 tập)   (lmvn.com - Kim Dung )
Tuyệt kỳ    (lmvn.com - Đàm Ca )
Ma diện ngân kiếm (54 tập)   (lmvn.com - Kim Vũ )
Vong Mệnh Thiên Nhai (31 tập)   (lmvn.com - Trần Thanh Vân )
Đàn Chỉ Thần Công (125 tập)   (lmvn.com - Ngọa Long Sinh )
Bích Nhãn Thần Quân (21 tập)   (lmvn.com - Ưu Đàm Hoa )
Lôi Âm Ma Công (62 tập)   (lmvn.com - Cổ Long )
Ma Đao (21 tập)   (lmvn.com - Cổ Long )
123456789