• QUẢNG CÁO
  • 5. CỔ TÍCH
Hoàng kim ốc    (lmvn.com - Cung Khanh )
Quyến rũ    (lmvn.com - Cung Khanh )
người con gái thần rắn    (lmvn.com - Cung Khanh )
Thủy thủ Xanh bat    (lmvn.com - Nghìn lẻ một đêm )
ba nhà sư khất thực (4 tập)   (lmvn.com - Nghìn lẻ một đêm )
ĐIOKLEX    (lmvn.com - Sienkievich )
Đại Bàng Và Con Chim Sẻ    (lmvn.com - Ngụ ngôn )
Cố Bu    (lmvn.com - Khuyết Danh )
Bà Đế    (lmvn.com - Khuyết Danh )
Cô Đào Giết Giặc    (lmvn.com - Khuyết Danh )
Từ Đạo Hạnh    (lmvn.com - Khuyết Danh )
Hà Ô Lôi    (lmvn.com - Khuyết Danh )
Thần Đình Lập    (lmvn.com - Khuyết Danh )
Đoàn Thượng    (lmvn.com - Khuyết Danh )
Iris (lmvn.com - Hermann Hesse )
Nàng công chúa ngủ trong rừng    (lmvn.com - Tây Phương )
Truyện cổ Grim (68 tập)   (lmvn.com - Anh em nhà GRIM )
Truyện Xuân Hương (7 tập)   (lmvn.com - Tác phẩm cổ điển của Hàn quốc )
Ba Câu Hỏi    (lmvn.com - Lep Ton-xtoi )
Tìm mẹ    (lmvn.com - Khuyết Danh )
Truyện cổ tích thập phương (3 tập)   (lmvn.com - nhiều tác giả )
Chử Đồng Tử    (lmvn.com - Khuyết Danh )
Sự tích đất nước việt (30 tập)   (lmvn.com - Nguyễn đổng Chi )
Sự tích đất nước việt tập 2 (23 tập)   (lmvn.com - Nguyễn đổng Chi )
Con Chồn Tinh Quái (48 tập)   (lmvn.com - Linh Bảo )
Lỡ Duyên    (lmvn.com - Linh Bảo )
Truyện cổ Tày (lmvn.com - nhiều tác giả )
Cây tre trăm mắt    (lmvn.com - Khuyết Danh )
CHÚA TẾ CỦA NHỮNG CHIẾC NHẪN (lmvn.com - Tolkien )
CHÚA TẾ CỦA NHỮNG CHIẾC NHẪN (lmvn.com - Tolkien )
CHÚA TẾ CỦA NHỮNG CHIẾC NHẪN (lmvn.com - Tolkien )
Hoa Thủy Tiên    (lmvn.com - Khuyết Danh )
Công Chúa Hoa Hồng    (lmvn.com - Khuyết Danh )
Sự tích hoa Quỳnh và hoa Mẫu Đơn    (lmvn.com - Khuyết Danh )
Sự tích con kên kên chúa    (lmvn.com - Mùa Báo Hiếu Vu Lan )
Con Chuột và con Mèo    (lmvn.com - Cổ Tích Việt Nam )
Con Tằm    (lmvn.com - Cổ Tích Việt Nam )
Gái Ngoan Dạy Chồng    (lmvn.com - Cổ Tích Việt Nam )
Núi Bà Đen    (lmvn.com - Cổ Tích Việt Nam )
Hòn Vọng Phu    (lmvn.com - Cổ Tích Việt Nam )
123