• QUẢNG CÁO
  • 4. LỊCH SỬ
Bảy viễn thủ lĩnh Bình xuyên (80 tập)   (lmvn.com - Nguyên Hùng )
Nam Phương Hoàng Hậu: Bà Hoàng Hậu Cuối Cùng Của Triều Nguyễn    (lmvn.com - Tôn Thất An Cựu )
Cổ Học Tinh Hoa (2 tập)   (lmvn.com - Ôn Như Nguyễn Văn Ngọc & Từ An Trần Lê Nhân )
Giới thiệu sử nước Việt (30 tập)   (lmvn.com - TieuDiep )
giới thiệu văn hoá phong tục Việt (24 tập)   (lmvn.com - TieuDiep )
Chim sâm cầm chưa về    (lmvn.com - lưu sơn minh )
Cờ lau dựng nước (4 tập)   (lmvn.com - Ngô Văn Phú )
Trên sông truyền hịch (10 tập)   (lmvn.com - Hà Ân )
Bên bờ thiên mạc (5 tập)   (lmvn.com - Hà Ân )
Trăng nước Chương Dương (5 tập)   (lmvn.com - Hà Ân )
Danh Nhân Đất Việt (40 tập)   (lmvn.com - nhiều tác giả )
THẦY TĂNG MỞ NƯỚC (13 tập)   (lmvn.com - Nguyễn Quỳnh )
Việt Nam Sử Lược (56 tập)   (lmvn.com - Trần Trọng Kim )
Chế Bồng Nga (2 tập)   (lmvn.com - Lan Khai )
VỐN DÒNG THI LỄ (7 tập)   (lmvn.com - Lãng Nhân )
Vụ Ám Sát Ngô Đình Diệm Và J.F.Kennedy (26 tập)   (lmvn.com - Bradley S. O'Leary & Edward Lee )
Truyện cổ cố đô (36 tập)   (lmvn.com - nhiều tác giả )
Thiên Đô Chiếu (3 tập)   (lmvn.com - Lý Công Uẩn )
Thần (3 tập)   (lmvn.com - Lý Thường Kiệt )
Hiến pháp VNDCCH 1946    (lmvn.com - Nhóm biên soạn )
Hiến pháp VNDCCH 1959    (lmvn.com - Nhóm biên soạn )
Hiến pháp CHXHCNVN 1980    (lmvn.com - Nhóm biên soạn )
Đại Việt Sử Ký Toàn Thư (44 tập)   (lmvn.com - nhiều tác giả )
"Nhà Tây Sơn (27 tập)   (lmvn.com - Quách Tấn, Quách Giao )"
"Tưởng Giới Thạch, những bí mật về cuộc đời và gia thế (56 tập)   (lmvn.com - nhiều tác giả )"
Mười ngày ở Huế (5 tập)   (lmvn.com - Phạm Quỳnh )
Một tháng ở Nam kỳ (6 tập)   (lmvn.com - Phạm Quỳnh )
SÀI GÒN NĂM XƯA (11 tập)   (lmvn.com - Vương Hồng Sến )
Lịch Sử Khẩn Hoang Miền Nam (12 tập)   (lmvn.com - Sơn Nam )
Nhật ký trong tù (82 tập)   (lmvn.com - Hồ Chí Minh )
Tuyên ngôn độc lập    (lmvn.com - Hồ Chí Minh )
Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến    (lmvn.com - Hồ Chí Minh )
Lịch sữ Võ Ta ( Việt Võ Đạo )    (lmvn.com - Chưởng Môn Việt Vỏ Đạo Lê Sáng )
Dấu ấn Phật Giáo trong nền văn hoá Mộ Táng Cổ ở Việt Nam    (lmvn.com - Đỗ Đình Truật )
Tìm kho báu của quân Mông Cổ (2 tập)   (lmvn.com - Hồ Đắc Duy )
Ỷ Lan phu nhân    (lmvn.com - Từ nghìn xưa văn hiến )
Ông Ích Khiêm    (lmvn.com - Nguyễn Tấn Lộc )
Khuê Phụ Thán    (lmvn.com - Bảo Thái )
Những phụ nữ mở nước đâu tiên    (lmvn.com - Sử Gia Trần Gia Phụng )
Mai Hắc Đế    (lmvn.com - Ca Dao )
123