• QUẢNG CÁO
  • 1. TRUYỆN NGẮN
Ông phán nghiện    (lmvn.com - Thế Lữ )
Thoa    (lmvn.com - Thế Lữ )
vì tình    (lmvn.com - Thế Lữ )
NHữNG BàI HọC NôNG THôN    (lmvn.com - Nguyễn Huy Thiệp )
CHăN TRâU CắT Cỏ    (lmvn.com - Nguyễn Huy Thiệp )
Chảy đi sông ơi    (lmvn.com - Nguyễn Huy Thiệp )
CHúT THOáNG XUâN HươNG    (lmvn.com - Nguyễn Huy Thiệp )
Con gái thuỷ thần    (lmvn.com - Nguyễn Huy Thiệp )
CúN    (lmvn.com - Nguyễn Huy Thiệp )
ĐờI THế Mà VUI    (lmvn.com - Nguyễn Huy Thiệp )
Hạc vừa bay vừa kêu thảng thốt    (lmvn.com - Nguyễn Huy Thiệp )
Tướng về hưu    (lmvn.com - Nguyễn Huy Thiệp )
vàNG LửA    (lmvn.com - Nguyễn Huy Thiệp )
Huyền THOạI pHố PHườNG    (lmvn.com - Nguyễn Huy Thiệp )
KHôNG Có VUA    (lmvn.com - Nguyễn Huy Thiệp )
Không Khóc ở California    (lmvn.com - Nguyễn Huy Thiệp )
MưA NHã NAM    (lmvn.com - Nguyễn Huy Thiệp )
MUốI CủA RỪNG    (lmvn.com - Nguyễn Huy Thiệp )
NGUYễN THị Lộ    (lmvn.com - Nguyễn Huy Thiệp )
Có mới nới cũ    (lmvn.com - Đoàn Nhữ Nam )
Những ngọn gió Hua Tát (11 tập)   (lmvn.com - Nguyễn Huy Thiệp )
NHữNG NGườI THợ Xẻ    (lmvn.com - Nguyễn Huy Thiệp )
PHẩM TIết    (lmvn.com - Nguyễn Huy Thiệp )
Cho Một Ngày Mùa Thu    (lmvn.com - Hoàng Lan Anh )
Chim Vỗ Cánh Bay    (lmvn.com - Lê Quang Vinh )
Chim Vịt Kêu Chiều    (lmvn.com - Nguyễn Tấn Phong )
Chiếc Quạt Giấy    (lmvn.com - Võ Thanh Phụng )
Chiếc Nhẫn Cỏ    (lmvn.com - Lưu Thu Hương )
Chia Tay Hạ Nhớ    (lmvn.com - Nguyễn Thanh Châu )
Chia Tay Bạn Nhỏ    (lmvn.com - Nguyễn Khắc Cường )
Ảo hóa (3 tập)   (lmvn.com - Hermann Hesse )
Chị Em Hộc Bàn    (lmvn.com - Uyên Quyên )
"Một Ngày, Nhớ đời    (lmvn.com - Lê Thị Thanh Phương )"
Bản Tango Cuối Cùng (10 tập)   (lmvn.com - Lệ Hằng )
Tuyệt phẩm    (lmvn.com - Đàm Ca )
Nhà văn và người em trai    (lmvn.com - Trần Trung Thực )
Củ khoai nướng    (lmvn.com - Tạ Duy Anh )
Uống cà phê ở Mỹ    (lmvn.com - Nguyễn Thị Châu Giang )
Mịt mù tuyết bay    (lmvn.com - Khánh Vũ )
Có một ông lão sống với vợ của mình    (lmvn.com - Fazil Iskander )
12345678910...