• QUẢNG CÁO
  • 1. TRUYỆN NGẮN
Các nguyên tắc đầu tư chứng khoán cơ bản   chiến thuật tấn công cổ phiếu (lmvn.com - Nguyễn Quang Tuấn )
Chiều Mưa    (lmvn.com - my_thi )
Chuyện Tình bên Nhà Thờ Đức Bà  (lmvn.com - NGUYỄN CHÍ HIỆP )
Chai sữa tắm hết date   (lmvn.com - Phương Anh )
"Giang hồ Hải phòng (lmvn.com - 8/21st, 2009 )"
Dấu Chân Người Tị Nạn (6 tập)  (lmvn.com - Sài Gòn )
Một cuộc đời 1 tình iu   (lmvn.com - Mỹ_thi )
Trò Chơi Mua Bán cổ phiếu (66 tập)   (lmvn.com - Cổ Phiếu )
Chuyện Tình Người Và Cá (32 tập)   (lmvn.com - Bồ Tùng Linh )
Bên dòng sông hương    (lmvn.com - Khái Hưng )
Đào mơ    (lmvn.com - Khái Hưng )
Biển    (lmvn.com - Khái Hưng )
cái Ve    (lmvn.com - Khái Hưng )
Nhóm Lửa    (lmvn.com - Jack London )
Đoạn kết của câu chuyện cổ tích    (lmvn.com - Jack London )
Sự điên rồ của Giôn Han    (lmvn.com - Jack London )
Tiếng gọi nơi hoang dã (7 tập)   (lmvn.com - Jack London )
Thú tội    (lmvn.com - Maurice Level )
Mùi vị sát nhân    (lmvn.com - Jack Ritchie )
Cú điện thoại từ bên kia thế giới    (lmvn.com - Andreass Maclair )
Săn nạn nhân    (lmvn.com - Charles An Faiys )
Hành lý đi Chicago    (lmvn.com - Doohand Honic )
Ông phán nghiện    (lmvn.com - Thế Lữ )
Thoa    (lmvn.com - Thế Lữ )
vì tình    (lmvn.com - Thế Lữ )
NHữNG BàI HọC NôNG THôN    (lmvn.com - Nguyễn Huy Thiệp )
CHăN TRâU CắT Cỏ    (lmvn.com - Nguyễn Huy Thiệp )
Chảy đi sông ơi    (lmvn.com - Nguyễn Huy Thiệp )
CHúT THOáNG XUâN HươNG    (lmvn.com - Nguyễn Huy Thiệp )
Con gái thuỷ thần    (lmvn.com - Nguyễn Huy Thiệp )
CúN    (lmvn.com - Nguyễn Huy Thiệp )
ĐờI THế Mà VUI    (lmvn.com - Nguyễn Huy Thiệp )
Hạc vừa bay vừa kêu thảng thốt    (lmvn.com - Nguyễn Huy Thiệp )
Tướng về hưu    (lmvn.com - Nguyễn Huy Thiệp )
vàNG LửA    (lmvn.com - Nguyễn Huy Thiệp )
Huyền THOạI pHố PHườNG    (lmvn.com - Nguyễn Huy Thiệp )
KHôNG Có VUA    (lmvn.com - Nguyễn Huy Thiệp )
Không Khóc ở California    (lmvn.com - Nguyễn Huy Thiệp )
MưA NHã NAM    (lmvn.com - Nguyễn Huy Thiệp )
MUốI CủA RỪNG    (lmvn.com - Nguyễn Huy Thiệp )
12345678910...