• QUẢNG CÁO
  • HOÀ TẤU (SYMPHONY)
The Jive Samba ( Cannonball Adderley - Zing - Saxophone )
Lillie ( Cannonball Adderley - Zing - Saxophone )
Mellow Buno ( Cannonball Adderley - Zing - Saxophone )
Make A Wish In Front Of The Buddha ( Funa - Zing - Nhạc Cụ Dân Tộc )
On Ma Bani Mo ( Funa - Zing - Nhạc Cụ Dân Tộc )
Sex Is Zero ( Funa - Zing - Nhạc Cụ Dân Tộc )
甜蜜蜜 / Điềm mật mật ( Huang Jiang Qin - Zing - Nhạc Cụ Dân Tộc )
南海姑娘 / Nam hải cô nương ( Huang Jiang Qin - Zing - Nhạc Cụ Dân Tộc )
在水一方 / Tại thủy nhất phương ( Huang Jiang Qin - Zing - Nhạc Cụ Dân Tộc )
小城故事 / Tiểu thành cố sự ( Huang Jiang Qin - Zing - Nhạc Cụ Dân Tộc )
一帘幽梦 / Nhất liêm u mộng ( Huang Jiang Qin - Zing - Nhạc Cụ Dân Tộc )
月亮代表我的心 / Nguyệt lượng đại biểu... ( Huang Jiang Qin - Zing - Nhạc Cụ Dân Tộc )
奈何 / Nại hà ( Huang Jiang Qin - Zing - Nhạc Cụ Dân Tộc )
海韵 / Hải vận ( Huang Jiang Qin - Zing - Nhạc Cụ Dân Tộc )
又见炊烟 / Hựu kiến xuy yên ( Huang Jiang Qin - Zing - Nhạc Cụ Dân Tộc )
云河 / Vân hà ( Huang Jiang Qin - Zing - Nhạc Cụ Dân Tộc )
独上西楼 / Độc thượng tây lâu ( Huang Jiang Qin - Zing - Nhạc Cụ Dân Tộc )
但愿人长久 / Đãn nguyện nhân trường cửu ( Huang Jiang Qin - Zing - Nhạc Cụ Dân Tộc )
千言万语 / Thiên ngôn vạn ngữ (Mùa... ( Huang Jiang Qin - Zing - Nhạc Cụ Dân Tộc )
胭脂扣 / Yên chi khấu ( Huang Jiang Qin - Zing - Nhạc Cụ Dân Tộc )
香雪帕 / Hương tuyết mạt ( Huang Jiang Qin - Zing - Nhạc Cụ Dân Tộc )
一水隔天涯 / Nhất thủy cách thiên nhai ( Huang Jiang Qin - Zing - Nhạc Cụ Dân Tộc )
曲蔓地 / Khúc mạn địa ( Huang Jiang Qin - Zing - Nhạc Cụ Dân Tộc )
故乡情 / Cố hương tình ( Huang Jiang Qin - Zing - Nhạc Cụ Dân Tộc )
燕归来 / Yến quy lai ( Huang Jiang Qin - Zing - Nhạc Cụ Dân Tộc )
"Soirees Italiennes, S411-La Serenata... ( Leslie Howard - Zing - Piano )"
"Soirees Italiennes, S411-Il Brindisi... ( Leslie Howard - Zing - Piano )"
"Soirees Italiennes, S411-La Zingarella... ( Leslie Howard - Zing - Piano )"
"Gaudeamus Igitur-Paraphrase, S240 ( Leslie Howard - Zing - Piano )"
"Una Stella Amica-Valzer [Pezzini],... ( Leslie Howard - Zing - Piano )"
La Marche Pour Le Sultan Abdul... ( Leslie Howard - Zing - Piano )
"Seconda Mazurka Di Tirindelli,... ( Leslie Howard - Zing - Piano )"
Seconde Marche Hongroise-Ungarischer... ( Leslie Howard - Zing - Piano )
"Nocturne [Impromptu 1st Ver], S190a ( Leslie Howard - Zing - Piano )"
Festmarsch Zur Sekularfeier Von... ( Leslie Howard - Zing - Piano )
Solovei-Le Rossignol-Air Russe... ( Leslie Howard - Zing - Piano )
"Galop Russe [Bulhakov] [1st Ver],... ( Leslie Howard - Zing - Piano )"
"Lyubila Ya [Wieihorsky] [1st Ver],... ( Leslie Howard - Zing - Piano )"
"Gaudeamus Igitur-Humoreske, S509 ( Leslie Howard - Zing - Piano )"
"Ballade No.2 [1st Ver], S170a ( Leslie Howard - Zing - Piano )"
12345678910...