• QUẢNG CÁO
  • NHẠC HOA (CHINESE)
Rối Đứt Dây / 扯線木偶 ( Kayee Tam - Nhaccuatui - Nhạc Hoa )
Đánh Dấu / 印記 ( Kayee Tam - Nhaccuatui - Nhạc Hoa )
Trăng Trong Nước / 水中月 ( Kayee Tam - Nhaccuatui - Nhạc Hoa )
Cuối Cùng Cũng Chia Xa / 最後也分開 ( Kayee Tam - Nhaccuatui - Nhạc Hoa )
Shi Jie Zhen Xi Xiao (He Chang Ban) ( Hacken Lee (Lý Khắc Cần)Joey Yung (Dung Tổ Nhi) - Nhaccuatui - Nhạc Hoa )
Fang Kai Ni De Tou Nao (Sound Of My Dream / Live) ( A-mei (Trương Huệ Muội) - Nhaccuatui - Nhạc Hoa )
Người Mộng Mơ / 梦想家 ( Elvis Tian - Nhaccuatui - Nhạc Hoa )
Thiên Thần Bé Nhỏ Của Anh / 小醋瓶 ( Elvis Tian - Nhaccuatui - Nhạc Hoa )
Cho Em Tự Do / 形同陌路 ( Elvis Tian - Nhaccuatui - Nhạc Hoa )
It's You ( Elvis Tian - Nhaccuatui - Nhạc Hoa )
Thề Nguyện / 打勾勾 ( Elvis Tian - Nhaccuatui - Nhạc Hoa )
Mua Cho Em Một Hạnh Phúc / 赏你一个痛快 ( Elvis Tian - Nhaccuatui - Nhạc Hoa )
Không Muốn Gặp Lại Em / 不要再见面 ( Elvis Tian - Nhaccuatui - Nhạc Hoa )
Bình An / 安安 ( Elvis Tian - Nhaccuatui - Nhạc Hoa )
Điều Đó Có Quan Trọng / 有那么严重吗 ( Elvis Tian - Nhaccuatui - Nhạc Hoa )
Summer ( Elvis Tian - Nhaccuatui - Nhạc Hoa )
My Way ( Ivana Wong (Vương Uyển Chi) - Nhaccuatui - Nhạc Hoa )
Tiếp Tục Yêu Em / 下次愛你 ( Hins Cheung (Trương Kính Hiên) - Nhaccuatui - Nhạc Hoa )
Ngây Thơ / 酷愛 ( Ivana Wong (Vương Uyển Chi) - Nhaccuatui - Nhạc Hoa )
Giờ Lành / 好時辰 ( Hins Cheung (Trương Kính Hiên) - Nhaccuatui - Nhạc Hoa )
Chiếc Thuyền Tình Bạn / 友誼的小船 ( Ivana Wong (Vương Uyển Chi)Hins Cheung (Trương Kính Hiên) - Nhaccuatui - Nhạc Hoa )
Liu Bai ( Ivana Wong (Vương Uyển Chi) - Nhaccuatui - Nhạc Hoa )
My Way(Album Version) ( Hins Cheung (Trương Kính Hiên) - Nhaccuatui - Nhạc Hoa )
P.s. I Love You ( Hins Cheung (Trương Kính Hiên) - Nhaccuatui - Nhạc Hoa )
Zui Chu De Kuai Le / 最初的快樂 ( Kay Tse (Tạ An Kỳ) - Nhaccuatui - Nhạc Hoa )
Luo Sheng Men / 羅生門 ( Kay Tse (Tạ An Kỳ)Juno Mak (Mạch Tuấn Long) - Nhaccuatui - Nhạc Hoa )
Ding Zi Hua ( Wu BaiChina Blue - Nhaccuatui - Nhạc Hoa )
Li Hai ( Wu BaiChina Blue - Nhaccuatui - Nhạc Hoa )
Ai Ni Yi Wan Nian ( Wu BaiChina Blue - Nhaccuatui - Nhạc Hoa )
The Answer ( Wu BaiChina Blue - Nhaccuatui - Nhạc Hoa )
Exercise Love ( Dawen Wang - Nhaccuatui - Nhạc Hoa )
Duo Mo De Xu Yao Ni(Duo Mo La Ding Version) ( Jacky Cheung (Trương Học Hữu)V.A - Nhaccuatui - Nhạc Hoa )
Zhe Mo Jin ( Na Mo Yuan )(Album Version) ( Jacky Cheung (Trương Học Hữu)V.A - Nhaccuatui - Nhạc Hoa )
Yi Qian Ge Shang Xin De Li You(Album Version) ( Jacky Cheung (Trương Học Hữu)V.A - Nhaccuatui - Nhạc Hoa )
Zhe Ge Dong Tian Bu Tai Leng(Album Version) ( Jacky Cheung (Trương Học Hữu)V.A - Nhaccuatui - Nhạc Hoa )
Wo Deng Dao Hua Er Ye Xie Liao(Album Version) ( Jacky Cheung (Trương Học Hữu)V.A - Nhaccuatui - Nhạc Hoa )
Zhi You Ni Bu Zhi Dou(Album Version) ( Jacky Cheung (Trương Học Hữu)V.A - Nhaccuatui - Nhạc Hoa )
Zhen Ai(Album Version) ( Jacky Cheung (Trương Học Hữu)V.A - Nhaccuatui - Nhạc Hoa )
E Lang Chuan Shuo(Album Version) ( Jacky Cheung (Trương Học Hữu)V.A - Nhaccuatui - Nhạc Hoa )
Wang Yue(Album Version) ( Jacky Cheung (Trương Học Hữu)V.A - Nhaccuatui - Nhạc Hoa )
12345678910...