• QUẢNG CÁO
  • NHẠC HOA (CHINESE)
Feng Ji Xu Chui(Live) ( Leslie Cheung (Trương Quốc Vinh) - Nhaccuatui - Nhạc Hoa )
Ke Tu Qiu Hen(Live) ( Leslie Cheung (Trương Quốc Vinh) - Nhaccuatui - Nhạc Hoa )
Gong Tong Du Guo(Live) ( Leslie Cheung (Trương Quốc Vinh) - Nhaccuatui - Nhạc Hoa )
Yan Zhi Kou(Live In Hong Kong / 1988) ( Leslie Cheung (Trương Quốc Vinh) - Nhaccuatui - Nhạc Hoa )
Chen Mo Shi Jin(Live) ( Leslie Cheung (Trương Quốc Vinh) - Nhaccuatui - Nhạc Hoa )
Qian Nu You Hun(Live) ( Leslie Cheung (Trương Quốc Vinh) - Nhaccuatui - Nhạc Hoa )
Fang Ying Tai(Live) ( Leslie Cheung (Trương Quốc Vinh) - Nhaccuatui - Nhạc Hoa )
Man Han Quan Xi(Album Version) ( Qian Hua Yang - Nhaccuatui - Nhạc Hoa )
Shi Liang Yun Dong Yu Jun Heng(Album Version) ( Qian Hua Yang - Nhaccuatui - Nhạc Hoa )
Hai Wei Gou Kuai(Album Version) ( Qian Hua Yang - Nhaccuatui - Nhạc Hoa )
Man Ri ..... Bei Hai Dao Xia(Album Version) ( Qian Hua Yang - Nhaccuatui - Nhạc Hoa )
"Tan Tan Qing, Tan Tan Ting(Album Version) ( Qian Hua Yang - Nhaccuatui - Nhạc Hoa )"
Xue Xi Jie Dong(Album Version) ( Miriam Yeung (Dương Thiên Hoa)Miriam Yeung - Nhaccuatui - Nhạc Hoa )
Yeung Chin Wah(Second Half Remix) ( Miriam Yeung (Dương Thiên Hoa)Miriam Yeung - Nhaccuatui - Nhạc Hoa )
Qian D(Album Version) ( Miriam Yeung (Dương Thiên Hoa)Miriam Yeung - Nhaccuatui - Nhạc Hoa )
Qia La Yong Yuan Ok(Dance Version) ( Alan TamAlan Tam (Đàm Vịnh Lân) - Nhaccuatui - Nhạc Hoa )
Ni Zhi Wo Zhi(Edit Version) ( Alan TamAlan Tam (Đàm Vịnh Lân) - Nhaccuatui - Nhạc Hoa )
Mo Gui Zhi Nu(Remix) ( Alan TamAlan Tam (Đàm Vịnh Lân) - Nhaccuatui - Nhạc Hoa )
Du Shi Lie Ren(Remix) ( Alan TamAlan Tam (Đàm Vịnh Lân) - Nhaccuatui - Nhạc Hoa )
Leng Ao De Hua Zang(Remix) ( Alan TamAlan Tam (Đàm Vịnh Lân) - Nhaccuatui - Nhạc Hoa )
Ying You Ci Bao(Dance Mix) ( Alan TamAlan Tam (Đàm Vịnh Lân) - Nhaccuatui - Nhạc Hoa )
Wu Ye Wang Hou(Join Mix) ( Alan TamAlan Tam (Đàm Vịnh Lân) - Nhaccuatui - Nhạc Hoa )
Wan Neng De Ni(Dance Mix) ( Alan TamAlan Tam (Đàm Vịnh Lân) - Nhaccuatui - Nhạc Hoa )
Yu Gao Pian(Intro) ( One Two FreeGeorge Chang - Nhaccuatui - Nhạc Hoa )
Huan Qiu Pian Tou(Instrumental) ( One Two Free - Nhaccuatui - Nhạc Hoa )
3d Wu Li Quan Shi(Album Version) ( One Two Free - Nhaccuatui - Nhạc Hoa )
Sha Le Shi Fu(Album Version) ( One Two FreeShuai Lao Wai - Nhaccuatui - Nhạc Hoa )
Bao Lai Qing Yuan(Album Version) ( One Two Free - Nhaccuatui - Nhạc Hoa )
Shang Kong He Ma(Album Version) ( One Two Free - Nhaccuatui - Nhạc Hoa )
Xiao Tai Yang De Yuan Wang(Album Version) ( One Two Free - Nhaccuatui - Nhạc Hoa )
Xiang Song(Album Version) ( One Two Free - Nhaccuatui - Nhạc Hoa )
Zi You Fa Hui Pai Dian Ying 3 ( One Two Free - Nhaccuatui - Nhạc Hoa )
Tou Xin Bing Gan(Album Version) ( One Two Free - Nhaccuatui - Nhạc Hoa )
Zhen Ai Mi Gong(Album Version) ( One Two Free - Nhaccuatui - Nhạc Hoa )
Zi You Fa Hui Pai Dian Ying 2 ( One Two Free - Nhaccuatui - Nhạc Hoa )
Cao Ren(Album Version) ( One Two Free - Nhaccuatui - Nhạc Hoa )
Wo Shi Gui(Album Version) ( One Two Free - Nhaccuatui - Nhạc Hoa )
Zi You Fa Hui Pai Dian Ying 1 ( One Two Free - Nhaccuatui - Nhạc Hoa )
Deadline(Album Version) ( Hins Cheung (Trương Kính Hiên) - Nhaccuatui - Nhạc Hoa )
P.s. I Love You(Album Version) ( Hins Cheung (Trương Kính Hiên) - Nhaccuatui - Nhạc Hoa )
12345678910...