• QUẢNG CÁO
  • NHẠC HOA (CHINESE)
The Ocean ( Châu Tấn - Zing - Hoa Ngữ )
我太傻/ Anh Quá Khờ ( Đào Triết - Zing - Hoa Ngữ )
"请继续, 任性/ Mời Tiếp Tục, Tuỳ Thích ( Đào Triết - Zing - Hoa Ngữ )"
中国姑娘/ Cô Gái Trung Hoa ( Đào Triết - Zing - Hoa Ngữ )
谁的奥斯卡/ Whose Oscar Is This ( Đào Triết - Zing - Hoa Ngữ )
应徵爱/ Ying Zheng Ai ( Đào Triết - Zing - Hoa Ngữ )
你的歌/ Bài Ca Của Em ( Đào Triết - Zing - Hoa Ngữ )
桂冠英雄/ Anh Hùng Quán Quân ( Đào Triết - Zing - Hoa Ngữ )
葬花/ Hoa Tang ( Đồng Lệ - Zing - Hoa Ngữ )
枉凝眉/ Uổng Ngưng My ( Đồng Lệ - Zing - Hoa Ngữ )
秋窗风雨夕/ A Rainning And Windy Afternoon... ( Đồng Lệ - Zing - Hoa Ngữ )
燕子/ Yến Tử ( Đồng Lệ - Zing - Hoa Ngữ )
未了情/ Chưa Hết Tình ( Đồng Lệ - Zing - Hoa Ngữ )
有一个美丽的地方/ Có Một Nơi Rất Đẹp ( Đồng Lệ - Zing - Hoa Ngữ )
送别/ Tiễn Biệt ( Đồng Lệ - Zing - Hoa Ngữ )
灰姑娘/ Lọ Lem ( Đồng Lệ - Zing - Hoa Ngữ )
毛主席是咱社里人/ Chairman Mao Is Our Fellow... ( Đồng Lệ - Zing - Hoa Ngữ )
心恋/ Tâm Lyuến ( Đồng Lệ - Zing - Hoa Ngữ )
采花郎/ Chàng Trai Hái Hoa ( Đồng Lệ - Zing - Hoa Ngữ )
驼铃/ Lục Lạc ( Đồng Lệ - Zing - Hoa Ngữ )
最后圆舞曲/ The Last Waltz ( Châu Hoa Kiện - Zing - Hoa Ngữ )
平凡的感觉/ Ordinary Sense ( Châu Hoa Kiện - Zing - Hoa Ngữ )
结/ Kết Quả ( Châu Hoa Kiện - Zing - Hoa Ngữ )
钟声/ Tiếng Chuông ( Châu Hoa Kiện - Zing - Hoa Ngữ )
蜕/ Lột Xác ( Châu Hoa Kiện - Zing - Hoa Ngữ )
短歌(纪念已逝的约翰.蓝侬)/ Đoản Ca ( Châu Hoa Kiện - Zing - Hoa Ngữ )
雨中的温馨/ Warm Rain ( Châu Hoa Kiện - Zing - Hoa Ngữ )
夜深人静/ Night And Silence ( Châu Hoa Kiện - Zing - Hoa Ngữ )
梦里的中国(三部曲)/ China In My Dreams ( Châu Hoa Kiện - Zing - Hoa Ngữ )
似水流年/ Năm Tháng Như Nước Trôi ( Đàm Vịnh Lân - Zing - Hoa Ngữ )
前程锦绣/ Tương Lai Tươi Sáng ( Đàm Vịnh Lân - Zing - Hoa Ngữ )
风继续吹/ Gió Tiếp Tục Thổi ( Đàm Vịnh Lân - Zing - Hoa Ngữ )
每当变幻时/ Mỗi Khi Biến Hóa ( Đàm Vịnh Lân - Zing - Hoa Ngữ )
让一切随风/ Mặc Mọi Thứ Theo Gió ( Đàm Vịnh Lân - Zing - Hoa Ngữ )
笛子姑娘/ Di Zi Gu Niang ( Đàm Vịnh Lân - Zing - Hoa Ngữ )
一生何求/ Cầu Xin Một Đời ( Đàm Vịnh Lân - Zing - Hoa Ngữ )
舍不得你/ Không Nỡ Xa Em ( Đàm Vịnh Lân - Zing - Hoa Ngữ )
祝福/ Chúc Phúc ( Đàm Vịnh Lân - Zing - Hoa Ngữ )
捕风的汉子/ Chàng Trai Bắt Gió ( Đàm Vịnh Lân - Zing - Hoa Ngữ )
你的嘴/ Miệng Của Anh ( Kim Sa - Zing - Hoa Ngữ )
12345678910...