• QUẢNG CÁO
  • NHẠC HÀN QUỐC (KOREAN)
내 잘못이죠 / Mistake ( SNSD - Zing - Hàn Quốc )
단짝 / My Best Friend ( SNSD - Zing - Hàn Quốc )
Wake Up ( SNSD - Zing - Hàn Quốc )
첫눈에... / Snowy Wish ( SNSD - Zing - Hàn Quốc )
Wonder Woman ( T-ARASeeYaDavichi - Zing - Hàn Quốc )
Because Of You ( Orange Caramel - Zing - Hàn Quốc )
Lovely Oscar ( Various Artists - Zing - Hàn Quốc )
Guardian Angel ( Various Artists - Zing - Hàn Quốc )
Mystery Garden ( Various Artists - Zing - Hàn Quốc )
Love Potion ( Various Artists - Zing - Hàn Quốc )
My Darling Lime ( Various Artists - Zing - Hàn Quốc )
Confusion ( Various Artists - Zing - Hàn Quốc )
My Daddy ( Various Artists - Zing - Hàn Quốc )
Virgin Love ( Various Artists - Zing - Hàn Quốc )
Secret Garden ( Various Artists - Zing - Hàn Quốc )
Neol Wihae Bureuneun Norae (널 위해... ( Ahn Young MinSoyeon (T-ARA) - Zing - Hàn Quốc )
The Fact ( BEAST - Zing - Hàn Quốc )
Back To You ( BEAST - Zing - Hàn Quốc )
Freeze ( BEAST - Zing - Hàn Quốc )
Virus ( BEAST - Zing - Hàn Quốc )
불러보지만 (Though I Call) ( BEAST - Zing - Hàn Quốc )
비가 오는 날엔 (On Rainy Days) ( BEAST - Zing - Hàn Quốc )
Fiction (Orchestra Ver.) ( BEAST - Zing - Hàn Quốc )
내가 죽으면 당신도 보낼 수 없다 / Can't Let... ( 2AM - Zing - Hàn Quốc )
You Wouldn't Answer My Call ( 2AM - Zing - Hàn Quốc )
이 노래 / This Song ( 2AM - Zing - Hàn Quốc )
친구의 고백 / Confession Of A Friend ( 2AM - Zing - Hàn Quốc )
어떡하죠 / What Should I Do ( 2AM - Zing - Hàn Quốc )
I Was Able To Eat Well ( Lee HyunLee Chang Min - Zing - Hàn Quốc )
Silly ( 2AM - Zing - Hàn Quốc )
난 널 위해 웃음 못해서 미안해 / I'm Sorry I... ( 2AM - Zing - Hàn Quốc )
Good-bye Baby ( Miss A - Zing - Hàn Quốc )
Grand Final ( Leessang - Zing - Hàn Quốc )
I Feel Like I'm Going to Die ( Hwanhee - Zing - Hàn Quốc )
In The Night Sky ( AS Red - Zing - Hàn Quốc )
Starlight Moonlight ( SECRET - Zing - Hàn Quốc )
Naman Bureul Su Inneun Norae (나만 부를 수 있는 노래) ( Bada - Zing - Hàn Quốc )
Lalala ( Mighty MouthSoya - Zing - Hàn Quốc )
I Love You Too ( Baek Ji Young - Zing - Hàn Quốc )
Saldaga Hanbeonjjeum (살다가 한번쯤) ( 4Men - Zing - Hàn Quốc )
12345678910...