• QUẢNG CÁO
  • NHẠC HÀN QUỐC (KOREAN)
I Like U ( Pre’Melo - Zing - Hàn Quốc )
Wake Up ( 10cm - Zing - Hàn Quốc )
Noticed That The Season ( It's - Zing - Hàn Quốc )
Spring Is Gone By Chance (Acoustic... ( LocoGFRIEND - Zing - Hàn Quốc )
Short Hair (Acoustic Ver.) ( AOA - Zing - Hàn Quốc )
ViViD (Acoustic Mix) ( HeeJin ((LOOΠΔ)) - Zing - Hàn Quốc )
Bad Man (Acoustic Ver.) ( JUNIEL - Zing - Hàn Quốc )
Gee (Acoustic Ver.) ( SNSD - Zing - Hàn Quốc )
Breathless (Acoustic Version) ( ASTRO - Zing - Hàn Quốc )
I Wish (Acoustic Ver.) ( Oh Yoon Hye - Zing - Hàn Quốc )
Blue Bird (Acoustic Ver.) ( Ha Hyun Gon Factory - Zing - Hàn Quốc )
Feeling (Acoustic Ver.) ( Ha Hyun GonHa Hyun Gon Factory - Zing - Hàn Quốc )
Is Back (Acoustic Ver.) ( MC Sniper - Zing - Hàn Quốc )
Flower (Acoustic Ver.) ( Xiah Junsu - Zing - Hàn Quốc )
Scar (Acoustic Ver.) ( Cho Hyung WooCheetah - Zing - Hàn Quốc )
Love Remains (Acoustic Ver.) ( Ji Yoon - Zing - Hàn Quốc )
Somehow (Acoustic Version) ( DIA - Zing - Hàn Quốc )
Incredible (Acoustic Ver.) ( Xiah Junsu - Zing - Hàn Quốc )
달이 뜨면 (광대) Acoustic ( Jung Sang Soo - Zing - Hàn Quốc )
Ice Summer (Acoustic Ver.) ( Song Haye - Zing - Hàn Quốc )
Love Cells (Acoustic Ver.) ( AlexSong Ji Eun - Zing - Hàn Quốc )
Tarantallegra (Acoustic Ver.) ( Xiah Junsu - Zing - Hàn Quốc )
Insane (Acoustic Ver.) ( BTOB - Zing - Hàn Quốc )
Lovely해 (Acoustic Ver.) ( Im Seul OngBomi (Apink) - Zing - Hàn Quốc )
FISH (Acoustic Version) ( FT Island - Zing - Hàn Quốc )
Calling Love (Acoustic Ver.) ( Jang Na Ra - Zing - Hàn Quốc )
You (Acoustic Ver.) ( G.Soul - Zing - Hàn Quốc )
Love You (Acoustic Ver.) ( Kim Woo Joo - Zing - Hàn Quốc )
Vanity (Acoustic Ver.) ( Minah - Zing - Hàn Quốc )
Seoninjang (Acoustic Ver.) ( Sim Kyu Seon - Zing - Hàn Quốc )
Crazy (Acoustic Ver.) ( N.Sonic - Zing - Hàn Quốc )
Beautiful Days (Acoustic Vers.) ( Yoo Seung Eun - Zing - Hàn Quốc )
Love Girl (Acoustic Version) ( CNBLUE - Zing - Hàn Quốc )
Love Is… (Acoustic Ver.) ( Park Hyeon Gyu (Bromance) - Zing - Hàn Quốc )
1-4-3 (I Love You) (Acoustic ver.) ( Henry - Zing - Hàn Quốc )
Butterfly (Acoustic Ver.) ( JessicaKRYSTAL - Zing - Hàn Quốc )
Count On Me (Acoustic Ver.) ( Lee Ki ChanG.NA - Zing - Hàn Quốc )
여우비 (Acoustic. Ver) / Yobi (Acoustic.... ( Various Artists - Zing - Hàn Quốc )
Who's Your Mama ( Shannon - Zing - Hàn Quốc )
Greatest Love Of All ( Lee Seo Jin ((K-Pop Star)) - Zing - Hàn Quốc )
12345678910...